Tin tức

Tin tức trong ngành hàng hải

Các bài viết bổ ích về ngành hàng hải và thuyền viên, hoặc các tin tức về tuyển dụng của công ty Biển Việt

CÂU HỎI GIÀNH CHO THỦY THỦ

Ngày: 12-04-2021 , 2 lượt xem
CÂU HỎI GIÀNH CHO THỦY THỦ
Chi tiết

VIỆT NAM CÓ THÊM 8 CẢNG BIỂN MỚI

Ngày: 10-04-2021 , 5 lượt xem
Việt Nam có thêm 8 bến cảng mới
Chi tiết

Khái niệm cơ bản về ổn định tàu

Ngày: 09-04-2021 , 7 lượt xem
Khái niệm cơ bản về ổn định tàu
Chi tiết

BẠCH THÁI BƯỞI:ÔNG VUA TÀU THỦY BẮC KỲ

Ngày: 27-03-2021 , 20 lượt xem
Bạch Thái Bưởi: Ông vua tàu thủy Bắc Kỳ khởi nghiệp từ khúc củi khô
Chi tiết

KHẨU LỆNH LÁI.

Ngày: 27-03-2021 , 17 lượt xem
KHẨU LỆNH LÁI
Chi tiết

5 KỸ NĂNG ỨNG XỬ CHO THUYỀN VIÊN ĐỂ GIÚP GIẢM CĂNG THẲNG TRÊN BIỂN.

Ngày: 23-03-2021 , 16 lượt xem
5 KỸ NĂNG ỨNG XỬ CHO THUYỀN VIÊN ĐỂ GIÚP GIẢM CĂNG THẲNG TRÊN BIỂN.
Chi tiết

KINH NGHIỆM ĐỌC MỚN NƯỚC

Ngày: 17-03-2021 , 22 lượt xem
KINH NGHIỆM ĐỌC MỚN NƯỚC
Chi tiết

SỐ NHẬN DẠNG IMO

Ngày: 13-03-2021 , 20 lượt xem
SỐ NHẬN DẠNG IMO
Chi tiết

THUYỀN VIÊN NGHỈ VIỆC KHÔNG BÁO TRƯỚC BỒI THƯỜNG BAO NHIÊU

Ngày: 10-03-2021 , 21 lượt xem
Thuyền viên nghỉ việc không báo trước phải bồi thường bao nhiêu?
Chi tiết