Tin tức

Tin tức trong ngành hàng hải

Các bài viết bổ ích về ngành hàng hải và thuyền viên, hoặc các tin tức về tuyển dụng của công ty Biển Việt

KHI THỦY THỦ CÓ SÓNG 

Ngày: 19-06-2021 , 0 lượt xem
KHI THỦY THỦ CÓ SÓNG 
Chi tiết

Tàu tanker

Ngày: 18-06-2021 , 3 lượt xem
Tàu tanker
Chi tiết

KỸ NĂNG NEO TÀU THUYỀN

Ngày: 16-06-2021 , 7 lượt xem
KỸ NĂNG NEO TÀU THUYỀN
Chi tiết

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG SCAMIN TRONG ECDIS

Ngày: 15-06-2021 , 8 lượt xem
THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG SCAMIN TRONG ECDIS
Chi tiết

Ca nghi mắc Covid-19 đến làm việc, cảng container quốc tế SP-ITC lập chốt

Ngày: 14-06-2021 , 12 lượt xem
Ca nghi mắc Covid-19 đến làm việc, cảng container quốc tế SP-ITC lập chốt
Chi tiết

Chưa tiêm vaccine, thuyền viên Việt Nam đối diện nguy cơ thất nghiệp

Ngày: 12-06-2021 , 0 lượt xem
Chưa tiêm vaccine, thuyền viên Việt Nam đối diện nguy cơ thất nghiệp
Chi tiết

kIến thức cơ bản dành cho các sĩ quan boong và máy.

Ngày: 10-06-2021 , 10 lượt xem
Iến thức cơ bản dành cho các sĩ quan boong và máy.
Chi tiết

CÁCH THÁO MỎ NEO RA KHỎI XÍCH NEO

Ngày: 07-06-2021 , 10 lượt xem
CÁCH THÁO MỎ NEO RA KHỎI XÍCH NEO
Chi tiết

KHI NEO TÀU Ở VÙNG NƯỚC ĐỘ SÂU LỚN

Ngày: 05-06-2021 , 11 lượt xem
KHI NEO TÀU Ở VÙNG NƯỚC ĐỘ SÂU LỚN
Chi tiết