thuyền viên của bienvietpro

đội ngũ thuyền viên đang làm việc trên tàu

Biển việt với đội ngũ thuyền viên giỏi nhiều kinh nghiệm đang làm việc trên các đội tàu của biển việt và đánh thuê cho các đối tác lớn

THUYỀN VIÊN

 

Biển Việt chuyên đào tạo , quản lý thuyền viên VN cung cấp cho đội tàu công ty tổng MTM, Taiwan, Janpan, Denmark, Turkey, Singapore,…Chúng tôi chuyên cung cấp Thuyền viên Việt Nam với đội ngũ thuyền viên tiếng anh tốt và có nhiêu kinh nghiệm làm việc cho chủ tàu trên thế giới