THUYỀN VIÊN THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO Ở CÔNG TY CHUẨN BỊ ĐI TÀU

THUYỀN VIÊN THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO Ở CÔNG TY CHUẨN BỊ ĐI TÀU

Hình ảnh anh em thuyền viên được đào tạo ở công ty

Gửi bình luận của bạn
Captcha
loader