ANH EM THUYỀN VIÊN TÀU H.OCEAN NHẬN TÀU THÁNG 6/2021

ANH EM THUYỀN VIÊN TÀU H.OCEAN NHẬN TÀU THÁNG 6/2021

Anh em thuyền viên lên đường nhận tàu 

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về thủy vực

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Gửi bình luận của bạn
Captcha
loader