ANH EM THUYỀN VIÊN TÀU H.OCEAN ĐƯỢC CÔNG TY ĐÀO TẠO TRƯỚC KHI NHẬN TÀU

NH EM THUYỀN VIÊN TÀU H.OCEAN ĐƯỢC CÔNG TY ĐÀO TẠO TRƯỚC KHI NHẬN TÀU

Hình ảnh anh em thuyền viên được đào tạo

Gửi bình luận của bạn
Captcha
loader