Hình ảnh anh em thuyền viên cty Biển Việt

Đào tạo an toàn biển và đưa tiễn thuyền viên ra sân bay

Chúc các anh em lên đường làm nhiệm vụ tốt

THUYỀN VIÊN ẤN ĐỘ SAU THỜI GIAN ĐI TÀU VỀ VỚI GIA ĐÌNH

Ngày: 17-06-2021 , 5 lượt xem
THUYỀN VIÊN ẤN ĐỘ SAU THỜI GIAN ĐI TÀU VỀ VỚI GIA ĐÌNH
Chi tiết

HÌNH ẢNH THUYỀN VIÊN VỀ NGHỈ NGƠI SAU NHỮNG NGÀY THÁNG ĐI TÀU

Ngày: 11-06-2021 , 11 lượt xem
HÌNH ẢNH THUYỀN VIÊN VỀ NGHỈ NGƠI SAU NHỮNG NGÀY THÁNG ĐI TÀU
Chi tiết

ANH EM THUYỀN VIÊN TÀU H.OCEAN ĐƯỢC CÔNG TY ĐÀO TẠO TRƯỚC KHI NHẬN TÀU

Ngày: 09-06-2021 , 13 lượt xem
NH EM THUYỀN VIÊN TÀU H.OCEAN ĐƯỢC CÔNG TY ĐÀO TẠO TRƯỚC KHI NHẬN TÀU
Chi tiết

ANH EM THUYỀN VIÊN TÀU H.OCEAN NHẬN TÀU THÁNG 6/2021

Ngày: 08-06-2021 , 14 lượt xem
ANH EM THUYỀN VIÊN TÀU H.OCEAN NHẬN TÀU THÁNG 6/2021
Chi tiết

ANH EM THUYỀN VIÊN TÀU SUNNIE ĐƯỢC ĐÀO TÀO TRƯỚC KHI NHẬN TÀU VÀO THÁNG 5/2021

Ngày: 01-06-2021 , 16 lượt xem
NH EM THUYỀN VIÊN TÀU SUNNIE ĐƯỢC ĐÀO TÀO TRƯỚC KHI NHẬN TÀU VÀO THÁNG 5/2021
Chi tiết

ANH EM THUYỀN VIÊN TÀU SUNNIE NHẬN TÀU THÁNG 5

Ngày: 31-05-2021 , 15 lượt xem
ANH EM THUYỀN VIÊN TÀU SUNNIE
Chi tiết

ĐỘI PADIAN 4 HỌC ĐÀO TÀO TRAINING VÀ LÊN ĐƯỜNG NHẬN TÀU

Ngày: 25-05-2021 , 22 lượt xem
ĐỘI PADIAN 4 HỌC ĐÀO TÀO TRAINING VÀ LÊN ĐƯỜNG NHẬN TÀU
Chi tiết

ĐỘI PADIAN 4 HỌC ĐÀO TÀO TRAINING TRƯỚC KHI NHẬN TÀU TẠI CÔNG TY

Ngày: 25-05-2021 , 27 lượt xem
ĐỘI PADIAN 4 HỌC ĐÀO TÀO TRAINING TRƯỚC KHI NHẬN TÀU TẠI CÔNG TY
Chi tiết

HÌNH ẢNH ĐỘI TÀU WINFRED & REFINED SAU CÁCH LY THÁNG 04/2011

Ngày: 03-05-2021 , 41 lượt xem
HÌNH ẢNH ĐỘI TÀU WINFRED & REFINED SAU CÁCH LY THÁNG 04/2011
Chi tiết