Hình ảnh anh em thuyền viên cty Biển Việt

Đào tạo an toàn biển và đưa tiễn thuyền viên ra sân bay

Chúc các anh em lên đường làm nhiệm vụ tốt

MS OANH-VO CO HÙNG /PADIAN 3 21/10/2021 -MS LINH -VỢ XUÂN TRUNG / HSIX 21/10/2021 -CHÚ NÕN- BỐ MR TUẤN/ SHIMEI FORTURE 21/10/2021 -BÉ MINH CHÂU -CON GÁI MAI XUÂN THƯNG / PADIAN 3 21/10/2021

Ngày: 23-10-2021 , 2 lượt xem
MS OANH-VO CO HÙNG /PADIAN 3 21/10/2021 -MS LINH -VỢ XUÂN TRUNG / HSIX 21/10/2021 -CHÚ NÕN- BỐ MR TUẤN/ SHIMEI FORTURE 21/10/2021 -BÉ MINH CHÂU -CON GÁI MAI XUÂN THƯNG / PADIAN 3 21/10/2021
Chi tiết

SINH NHẬT MS HƯỜNG-VỢ LÊ VĂN CẢNH/H SIX- 17/10/2021 -MS PHƯƠNG-VỢ MR THÀNH /FESTIVAL-18/10/2021-

Ngày: 22-10-2021 , 7 lượt xem
SINH NHẬT MS HƯỜNG-VỢ LÊ VĂN CẢNH/H SIX- 17/10/2021 -MS PHƯƠNG-VỢ MR THÀNH /FESTIVAL-18/10/2021-
Chi tiết

SINH NHẬT BÉ HỮU ĐẠT -CON TRAI MR THÀNH / W SHIP LIGHT - MS HIỀN- VỢ MR HOÀI /MICROCHIP 15102021 - MS HƯƠNG -VỢ MR ĐỊNH /PADIAN 3 16102021

Ngày: 21-10-2021 , 12 lượt xem
SINH NHẬT BÉ HỮU ĐẠT -CON TRAI MR THÀNH / W SHIP LIGHT - MS HIỀN- VỢ MR HOÀI /MICROCHIP 15102021 - MS HƯƠNG -VỢ MR ĐỊNH /PADIAN 3 16102021
Chi tiết

SINH NHẬT BÁC CHUNG-BỐ MR KIÊN/ SER 1 - MS DUYÊN-VỢ MR BỔNG/ SUNNIE -BÉ TIẾN ĐẠT-CON TRAI TRẦN XUÂN KIÊN /SERE 1 14/10/2021

Ngày: 20-10-2021 , 9 lượt xem
SINH NHẬT BÁC CHUNG-BỐ MR KIÊN/ SER 1 - MS DUYÊN-VỢ MR BỔNG/ SUNNIE -BÉ TIẾN ĐẠT-CON TRAI TRẦN XUÂN KIÊN /SERE 1 14/10/2021
Chi tiết

SINH NHẬT MS HẰNG-VỢ MR NGỌC LÂM/ W SHIPLIGHT -BÉ HOÀNG BÁCH-CON TRAI MR TÙNG/SUNNIE -MS THANH-VỢ MR PHƯƠNG /MỈCROSTEP -13/10/2021

Ngày: 19-10-2021 , 17 lượt xem
SINH NHẬT MS HẰNG-VỢ MR NGỌC LÂM/ W SHIPLIGHT -BÉ HOÀNG BÁCH-CON TRAI MR TÙNG/SUNNIE -MS THANH-VỢ MR PHƯƠNG /MỈCROSTEP -13/10/2021
Chi tiết

TÀU MICROSTEP CÁCH LY VỀ NHÀ - 13/10/2021

Ngày: 18-10-2021 , 15 lượt xem
TÀU MICROSTEP CÁCH LY VỀ NHÀ - 13/10/2021
Chi tiết

SINH NHẬT MRS SEN-MẸ MR VŨ /QUEBEC -MS LAN-VỢ MR TRỌNG / H OCEAN - MS HUỆ - VỢ CO CHUYÊN /SER 1 -12/10/2021

Ngày: 16-10-2021 , 21 lượt xem
SINH NHẬT MRS SEN-MẸ MR VŨ /QUEBEC -MS LAN-VỢ MR TRỌNG / H OCEAN - MS HUỆ - VỢ CO CHUYÊN /SER 1 -12/10/2021
Chi tiết

SINH NHẬT MS THỊNH-VỢ MR CƯỜNG-TÀU H OCEAN -10/10/2021

Ngày: 15-10-2021 , 18 lượt xem
SINH NHẬT MS THỊNH-VỢ MR CƯỜNG-TÀU H OCEAN -10/10/2021
Chi tiết

SINH NHẬT MR VƯỢNG-BỐ THUYỀN VIÊN THÁI VĂN VINH /SEA -MS HƯƠNG SEN-VỢ THUYỀN VIÊN MR BÁU/ H SIX- MS TÂM-VỢ THUYỀN VIÊN MR TƯỜNG/ QUEBEC - MS THỦY- VỢ THUYỀN VIÊN MR KHÁNH /MICROCHIP- 10/10/2021

Ngày: 14-10-2021 , 14 lượt xem
SINH NHẬT MR VƯỢNG-BỐ THUYỀN VIÊN THÁI VĂN VINH /SEA -MS HƯƠNG SEN-VỢ THUYỀN VIÊN MR BÁU/ H SIX- MS TÂM-VỢ THUYỀN VIÊN MR TƯỜNG/ QUEBEC - MS THỦY- VỢ THUYỀN VIÊN MR KHÁNH /MICROCHIP- 10/10/2021
Chi tiết