Hình ảnh anh em thuyền viên cty Biển Việt

Đào tạo an toàn biển và đưa tiễn thuyền viên ra sân bay

Chúc các anh em lên đường làm nhiệm vụ tốt

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM THUYỀN VIÊN NHẬN TÀU TRONG THÁNG 9/2020

Ngày: 08-04-2021 , 7 lượt xem
HÌNH ẢNH KỶ NIỆM THUYỀN VIÊN NHẬN TÀU TRONG THÁNG 9/2020
Chi tiết

THUYỀN VIÊN THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO Ở CÔNG TY CHUẨN BỊ ĐI TÀU

Ngày: 07-04-2021 , 6 lượt xem
THUYỀN VIÊN THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO Ở CÔNG TY CHUẨN BỊ ĐI TÀU
Chi tiết

ĐỘI TÀU PADIAN 4 NHẬP TÀU TRONG THÁNG 04/2021

Ngày: 06-04-2021 , 9 lượt xem
ĐỘI TÀU PADIAN 4 NHẬP TÀU TRONG THÁNG 04/2021
Chi tiết

HÌNH ẢNH ANH EM THUYỀN VIÊN VẪN NỞ NỤ CƯỜI TƯƠI DÙ LÀM VIỆC MỆT NHỌC

Ngày: 05-04-2021 , 9 lượt xem
HÌNH ẢNH ANH EM THUYỀN VIÊN VẪN NỞ NỤ CƯỜI TƯƠI DÙ LÀM VIỆC MỆT NHỌC
Chi tiết

HÌNH ẢNH ANH EM THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC

Ngày: 03-04-2021 , 8 lượt xem
HÌNH ẢNH ANH EM THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC
Chi tiết

HÌNH ẢNH CÁC ANH EM THUYỀN VIÊN NGHỈ NGƠI SAU NHỮNG BUỔI LAM VIỆC TRÊN TÀU

Ngày: 02-04-2021 , 13 lượt xem
HÌNH ẢNH CÁC ANH EM THUYỀN VIÊN NGHỈ NGƠI SAU NHỮNG BUỔI LAM VIỆC TRÊN TÀU
Chi tiết

THUYỀN VIÊN HỒI HƯƠNG VỀ NƯỚC SAU THỜI GIAN CÁCH LY 2020

Ngày: 01-04-2021 , 14 lượt xem
HUYỀN VIÊN HỒI HƯƠNG VỀ NƯỚC SAU THỜI GIAN CÁCH LY 2020
Chi tiết

NIỀM VUI LỚN CỦA CẢ GIA ĐÌNH ĐÔNG LONG TRONG ĐÀU NĂM 2021

Ngày: 01-04-2021 , 11 lượt xem
NIỀM VUI LỚN CỦA CẢ GIA ĐÌNH ĐÔNG LONG TRONG ĐÀU NĂM 2021
Chi tiết

BỮA TỐI ẤM ÁP VUI VẺ CỦA THUYỀN VIÊN

Ngày: 01-04-2021 , 14 lượt xem
BỮA TỐI ẤM ÁP VUI VỂ CỦA THUYỀN VIÊN
Chi tiết