Hình ảnh anh em thuyền viên cty Biển Việt

Đào tạo an toàn biển và đưa tiễn thuyền viên ra sân bay

Chúc các anh em lên đường làm nhiệm vụ tốt

Anh em tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ

Ngày: 17-12-2016 , 1012 lượt xem
Vòng quanh thế giới thỏa chí nam nhi
Chi tiết

Hình ảnh Thuyền viên cty Biển Việt

Ngày: 24-08-2016 , 1564 lượt xem
Hỉnh ảnh anh em thuyền viên của công ty Biển Việt
Chi tiết

Chuyên gia hàn quốc đào tạo

Ngày: 24-08-2016 , 1450 lượt xem
Chuyên gia từ Hàn Quốc đến cty Biển Việt. Đề đào tạo cho anh em thuyền viên của công ty Biển Việt.
Chi tiết

Làm việc trên tàu cá

Ngày: 24-08-2016 , 1318 lượt xem
Làm việc trên tàu cá ở nước ngoài
Chi tiết

Tiếp Đón Đối Tác

Ngày: 24-08-2016 , 1192 lượt xem
Đón các đối tác lớn đến việt nam thăm công ty Biển Việt
Chi tiết

Tiễn anh em ra sân bay

Ngày: 24-08-2016 , 1117 lượt xem
Anh em sau khi được đào tạo những kiến thức cần thiết đã sãn sàng ra san bay đi làm nhiệm vụ
Chi tiết